หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว

เครื่องเจียรเอนกประสงค์ INGCO-MG1308

กำลังไฟ 130 W ความเร็วรอบ 10,000-32,000 รอบต่อนาที ขนาดดอก ...

ราคาลดพิเศษ: 880.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว INGCO-AG7106-2 สวิทซ์บนสไลด์

กำลังไฟฟ้า 710 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 880.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว INGCO-AG8006-2 สวิทซ์หลัง

กำลังไฟฟ้า 800 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 980.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKITA-9500NB สวิทซ์หลัง

กำลังไฟฟ้า 720 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 2,980.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKITA-9553BX สวิทช์ข้าง

กำลังไฟฟ้า 710 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 1,750.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKITA-9553NB สวิทช์ข้าง

กำลังไฟฟ้า 570 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 1,750.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKITA-9556HNG-D + ใบตัด 4 นิ้ว

กำลังไฟฟ้า 840W ขนาดแผ่นเจีย 100มม. (4") ...

ราคาลดพิเศษ: 2,650.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKITA-9556HP สวิทซ์บีบ

กำลังไฟฟ้า 840 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 2,250.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKITA-GA4030สวิทช์ข้าง

กำลังไฟฟ้า 720 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 1,750.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKITA-GA4031 สวิทซ์หลัง

กำลังไฟฟ้า 720 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 1,750.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKTEC-MT90

กำลังไฟฟ้า 540 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 950.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKTEC-MT91A สวิทซ์หลัง

กำลังไฟฟ้า 540 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 990.00 ฿

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4 นิ้ว MAKTEC-MT954 สวิซต์ท้าย

กำลังไฟฟ้า 570 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 1,450.00 ฿

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว MAILTANK-SH01 สวิทซ์หลัง

กำลังไฟฟ้า 600 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 550.00 ฿

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว MAILTANK-SH02 ปรับรอบได้

กำลังไฟฟ้า 600 W ขนาดแผ่นเจีย 100มม.(4") ...

ราคาลดพิเศษ: 590.00 ฿