หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

สว่านไฟฟ้า-MAKTEC

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT60 10mm (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 3,000 RPM

ราคาลดพิเศษ: 990.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT606 10mm (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 3,000 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,290.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT607 10mm (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 3,000 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,350.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT621 13 mm.

ขนาด 13 มม. ความเร็วรอบ 0 - 700 RPM กำลังไฟ 800 W.

ราคาลดพิเศษ: 2,495.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT622 13 mm.

ขนาด 13 มม. ความเร็วรอบ 0 - 700 RPM กำลังไฟ 750 W.

ราคาลดพิเศษ: 4,250.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT652 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ความเร็วรอบ 4,500 RPM

ราคาลดพิเศษ: 990.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT653 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 4,500 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,250.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT660x เครื่องผสมสี

เครื่องผสม ความเร็วรอบ 0 - 700 RPM กำลังไฟ 700 W.

ราคาลดพิเศษ: 3,550.00 ฿