หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เลื่อยจิ๊กซอว์-MAKITA

เลื่อยจิ๊กซอว์ MAKITA-4300BA

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 390 W ตัดไม้หนาสุด 55 มม. (2-1/8") ...

ราคาลดพิเศษ: 4,800.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ MAKITA-4300BV ปรับรอบช้า-เร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 390 W ตัดไม้หนาสุด 55 มม. (2-1/8") ...

ราคาลดพิเศษ: 4,800.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ MAKITA-4327 ปรับรอบช้า-เร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450 W ตัดไม้หนาสุด 65 มม. (2-9/16") ...

ราคาลดพิเศษ: 2,200.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ MAKITA-4329 ปรับรอบช้า-เร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450 W ตัดไม้หนาสุด 65 มม. (2-9/16") ...

ราคาลดพิเศษ: 2,400.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ MAKITA-4350CT ปรับรอบช้า-เร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 720 W ตัดไม้หนาสุด 135 มม. (5-5/16") ...

ราคาลดพิเศษ: 6,700.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ MAKITA-JV0600K ปรับรอบช้า-เร็ว

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 720 W ตัดไม้หนาสุด 135 มม. (5-5/16") ...

ราคาลดพิเศษ: 4,500.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ ไร้สาย MAKITA-JV100DWE 10.8 V.

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 10.8 V, ตัดไม้หนาสุด 65 มม. (2-9/16") ...

ราคาลดพิเศษ: 5,600.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ ไร้สาย MAKITA-JV100DZ เฉพาะตัวเครื่อง

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 10.8 V. ตัดไม้หนาสุด 65 มม. (2-9/16") ...

ราคาลดพิเศษ: 2,400.00 ฿

เลื่อยจิ๊กซอว์ ไร้สาย MAKITA-JV101DWYE 12 V.

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 12 V, ตัดไม้หนาสุด 65 มม. (2-9/16") ...

ราคาลดพิเศษ: 4,500.00 ฿