หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

กรรไกรไฟฟ้า-MAKITA

กรรไกรตัดเหล็กเส้น ไร้สาย MAKITA-DSC250 ตัดเหล็กเส้น 25mm(1 นิ้ว)

แบตเดอรี่ Li-ion 18 V. 3.0 Ah ตัดเหล็กเส้นขนาด 10-25มม. ...

ราคาลดพิเศษ: 49,500.00 ฿

กรรไกรไฟฟ้า MAKITA-JN1601 ตัดเหล็กหนา 1.6 มม.(16Ga)

กำลังไฟฟ้า 550 W. ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. หนา ...

ราคาลดพิเศษ: 10,500.00 ฿

กรรไกรไฟฟ้า MAKITA-JS1000 ตัดเหล็กหนา 1.0 มม.(20Ga)

กำลังไฟฟ้า 380 W. ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. หนา ...

ราคาลดพิเศษ: 10,800.00 ฿

กรรไกรไฟฟ้า MAKITA-JS1601 ตัดเหล็กหนา 1.6mm (16 Ga)

กำลังไฟฟ้า 380 W. ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. หนา ...

ราคาลดพิเศษ: 9,900.00 ฿

กรรไกรไฟฟ้า MAKITA-JS1602 ตัดเหล็กหนา 1.6 มม.(6Ga)

กำลังไฟฟ้า 380 W. ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. หนา ...

ราคาลดพิเศษ: 9,800.00 ฿

กรรไกรไฟฟ้า MAKITA-JS3201J ตัดเหล็กหนา 3.2 มม.(10Ga)

กำลังไฟฟ้า 710 W. ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. หนา ...

ราคาลดพิเศษ: 11,900.00 ฿