หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

สว่านไร้สาย-INGCO

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CDLI1222 12V. 1.5Ah.

ค่าท็อคซ์ 20 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-350 RPM / 0-1,250 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,990.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CDLI2002 20V. 2.0Ah

ค่าท็อคซ์ 45 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,500 ...

ราคาลดพิเศษ: 3,880.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CDLI228180 18V.

ค่าท็อคซ์ 30 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,350 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,990.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CIDLI1222 12V. 1.5Ah. สว่านกระแทก

ค่าท็อคซ์ 20 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-350 RPM / 0-1,250 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,450.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CIDLI2002 20V. 2.0Ah สว่านกระแทก

ค่าท็อคซ์ 45 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,500 ...

ราคาลดพิเศษ: 4,280.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CIDLI228180 18V. สว่านกระแทก

ค่าท็อคซ์ 30 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,350 RPM

ราคาลดพิเศษ: 3,350.00 ฿