หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ 0.25HP.220V. MITSUBISHI-SP-QR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 1/4 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 1,580.00 ฿

มอเตอร์ 0.3HP.220V. MITSUBISHI-SP-QR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 1/3 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 1,750.00 ฿

มอเตอร์ 0.5HP.220V. MITSUBISHI-SP-QR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 1/2 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 2,950.00 ฿

มอเตอร์ 1.0HP.220V. MITSUBISHI-SCL-QR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 3,690.00 ฿

มอเตอร์ 1.5HP.220V. MITSUBISHI-SCL-QR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 1.5 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 5,850.00 ฿

มอเตอร์ 2HP.220V. MITSUBISHI-SCL-QR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 2 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 6,450.00 ฿

มอเตอร์ 3HP.220V. MITSUBISHI-SCL-KR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 3 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 8,350.00 ฿

มอเตอร์ 5HP.220V0 MITSUBISHI-SCL-KR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 5 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 14,350.00 ฿

มอเตอร์ 7.5HP.220V. MITSUBISHI-SCL-KR 4P

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 7.5 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 18,350.00 ฿

มอเตอร์ 10HP.220V. MITSUBISHI-SCL-KR

ไฟ 220 โวลต์ ขนาด 10 แรงม้า รอบมอเตอร์ 1450 Rpm. 4P

ราคาลดพิเศษ: 20,600.00 ฿