หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

ปั๊มน้ำ HITACHI

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดดูดน้ำลึก HITACHI DT-P300XS (PJ)

เจ็ทคู่ ขนาดปั๊มน้ำ 300 วัตต์ ระยะดูด 18/24/30 เมตร ระยะส่ง ...

ราคาลดพิเศษ: 9,900.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดดูดน้ำลึก HITACHI DT-P300XS (SJ)

เจทเดี่ยว ขนาดปั๊มน้ำ 300 วัตต์ ระยะดูด 12-18 เมตร ระยะส่ง ...

ราคาลดพิเศษ: 11,000.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ HITACHI WM-P150XS

ขนาดปั๊มน้ำ 150 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 12 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 5,550.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ HITACHI WM-P200XS

ขนาดปั๊มน้ำ 200 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 18 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 6,350.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ HITACHI WM-P250XS

ขนาดปั๊มน้ำ 250 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 18 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 6,550.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ HITACHI WM-P300XS

ขนาดปั๊มน้ำ 300 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 18 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 6,950.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ HITACHI WM-P350XS

ขนาดปั๊มน้ำ 350 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 18 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 7,550.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบถังกลม HITACHI WT-P100XS

ขนาดปั๊มน้ำ 100 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 15 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 4,950.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบถังกลม HITACHI WT-P150XS

ขนาดปั๊มน้ำ 150 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 14 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 5,550.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบถังกลม HITACHI WT-P250XS

ขนาดปั๊มน้ำ 250 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 20 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 6,550.00 ฿

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบถังกลม HITACHI WT-P300XS

ขนาดปั๊มน้ำ 300 วัตต์ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 20 เมตร

ราคาลดพิเศษ: 7,450.00 ฿