หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

ปั๊มบาดาล ปั๊มซับเมิร์ส

ปั๊มบาดาล TASANI

ลงบ่อ 2 นิ้ว ขนาดท่อ 1/2 - 0.55 HP

ราคาลดพิเศษ: 4,950.00 ฿

ปั๊มบาดาล FROG รุ่น 3SDM 2.5/10

ลงบ่อ 3 นิ้ว ใบพัด 2.5/10 - 0.5 HP ดูดสูงสุดที่ 42 เมตร ...

ราคาลดพิเศษ: 5,690.00 ฿

ปั๊มบาดาล FROG รุ่น 3SDM 2.5/20

ลงบ่อ 3 นิ้ว ใบพัด 2.5/20 -1 HP ดูดสูงสุดที่ 83 เมตร ...

ราคาลดพิเศษ: 7,350.00 ฿

ปั๊มบาดาล FROG รุ่น 4SDM 3/9

ลงบ่อ 4 นิ้ว ใบพัด 3/9 - 1 HP ดูดสูงสุดที่ 65 เมตร ...

ราคาลดพิเศษ: 6,950.00 ฿

ปั๊มบาดาล FROG รุ่น 4SDM 4/12

ลงบ่อ 4 นิ้ว ใบพัด 4/12 - 1.5 HP ดูดสูงสุดที่ 83 เมตร ...

ราคาลดพิเศษ: 7,950.00 ฿

ปั๊มบาดาล FROG รุ่น 4SDM 4/16

ลงบ่อ 4 นิ้ว ใบพัด 4/16 - 2 HP ดูดสูงสุดที่ 110 เมตร ...

ราคาลดพิเศษ: 11,500.00 ฿

ปั๊มบาดาล FROG รุ่น 4SHM 10/13

ลงบ่อ 4 นิ้ว ใบพัด 10/13 - 3 HP แรงดันไฟ 380V. ดูดสูงสุดที่ ...

ราคาลดพิเศษ: 13,500.00 ฿