หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต DCA-APB12(P1B-FF-12) ขนาด 1/2 นิ้ว (12.7mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 188 Nm กำลัง 300 W. ความเร็วรอบ 1,800 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 2,475.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต DCA-APB20C(P1B-FF-20C) ขนาด 1/2 นิ้ว (12.7mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 294 Nm กำลัง 340 W. ความเร็วรอบ 1,800 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 2,450.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต DCA-APB22C ขนาด 3/4 นิ้ว (19mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 294 Nm กำลัง 620 W. ความเร็วรอบ 1,800 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 3,250.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต DCA-APB30 ขนาด 25.4mm. (1นิ้ว)

แรงบิดสูงสุดถึง 900 Nm กำลัง 1,050 W. ความเร็วรอบ 1,400 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 5,190.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต INGCO-IW10508

แรงบิดสูงสุดถึง 550 Nm กำลัง 1050 W. ความเร็วรอบ 2,300 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 2,880.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-6904VH ขนาด 1/2" (12.7mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 196 Nm กำลัง 360 W. ความเร็วรอบ 2,400 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 8,850.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-6905B ขนาด 1/2" (12.7mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 294 Nm กำลัง 440 W. ความเร็วรอบ 1,700 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 13,500.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-6905H ขนาด 1/2" (12.7mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 294 Nm กำลัง 470 W. ความเร็วรอบ 2,200 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 9,650.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-6906 ขนาด 3/4 นิ้ว (19mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 588 Nm กำลัง 850 W. ความเร็วรอบ 1,700 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 14,250.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-6922NB ขนาด M16, M20, M22

แรงบิดสูงสุดถึง 803 Nm กำลัง 1,330 W. ความเร็วรอบ 18 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 56,500.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-6924N ขนาด M22, M24, SHTB22

แรงบิดสูงสุดถึง 1,100 Nm กำลัง 1,050 W. ความเร็วรอบ 19 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 74,500.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-TW0200 ขนาด 1/2" (12.7mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 200 Nm กำลัง 380 W. ความเร็วรอบ 2,200 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 6,750.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-TW0350 ขนาด 1/2 นิ้ว (12.7mm)

แรงบิดสูงสุดถึง 350 Nm กำลัง 400 W. ความเร็วรอบ 2,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 9,250.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต MAKITA-TW1000 ขนาด 25.4mm. (1นิ้ว)

แรงบิดสูงสุดถึง 1,000 Nm กำลัง 1,200 W. ความเร็วรอบ 1,400 ...

ราคาลดพิเศษ: 21,500.00 ฿

บล็อกไฟฟ้า บล็อกขันน๊อต SUMO-IW900

แรงบิดสูงสุดถึง 300 Nm กำลัง 900W

ราคาลดพิเศษ: 3,750.00 ฿